Audyt bezpieczeństwa wykazuje faktyczne lub potencjalne zagrożenia w procesach zachodzących wewnątrz organizacji. Mogą to być zagrożenia zewnętrze i wewnętrzne. Zagrożenia wewnętrzne wynikają z niewłaściwych procedur oraz zabezpieczeń. Również czynnik ludzki ma znaczenie w kwestii przestępstw pracowniczych, przestępstw menadżerskich, korupcji czy nadużyć. Przeanalizujemy wrażliwe punkty w których mogą wystąpić nadużycia, korupcja i szpiegostwo gospodarcze tak aby zapobiegać prewencyjnie niż naprawiać błędy po szkodzie. Przeprowadzamy szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników. 

Naszym klientom proponujemy dwa etapy Audytu Bezpieczeństwa: 

  • Audyt Śledczy- kontrola procesów i procedur pod względem potencjalnych oraz faktycznych nadużyć w celu oceny ryzyka
  • Wywiad Dochodzeniowo- Operacyjny pod przykryciem w tym obserwacja bez kontaktu z figurantami, prowokacja operacyjna oraz wejście pod legendą w odpowiednie struktury pracownicze dla pozyskania informacji operacyjnych np. zintegrowanie się z pracownikami ochrony w celu zbadania jakości pracy oraz stosowania procedur bezpieczeństwa pod legendą nowego pracownika ochrony,
  • Część oficjalna czyli bezpośrednie rozpytanie pracowników z konkretnych działów przedsiębiorstwa oraz analiza procedur i stosowanych w firmie środków technicznych;
  • Loss Prevention (pol. zapobieganie stratom) – metodyka polegająca na podejmowaniu efektywnych działań procesowych, które zmierzają do eliminowania przyczyn zjawisk niepożądanych, prowadzących do powstawania strat oraz zwalczania ich skutków w pieniądzach, wydajności lub procesach.

Po zakończeniu Audytu bezpieczeństwa otrzymają Państwo szczegółowy raport wraz z materiałem dowodowym pozyskanym operacyjnie. Raport zawiera dane na temat wykrytych błędów i zagrożeń oraz potencjalnych zagrożeń mogących wyniknąć z nieprawidłowych procesów, procedur czy braku odpowiednich zabezpieczeń. 

Wycena usługi uzależniona jest od zakresu naszych działań oraz czasu pracy poświęconego na rzecz Zleceniodawcy. Bierzemy również pod uwagę użyte w pracy środki techniczne oraz logistyczne.

Jesteśmy Członkiem INSTYTUTU AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH IIA POLSKA

PARTNERZY STRATEGICZNI