Audyt bezpieczeństwa wykazuje faktyczne lub potencjalne zagrożenia w procesach zachodzących wewnątrz organizacji. Mogą to być zagrożenia zewnętrze i wewnętrzne. Zagrożenia wewnętrzne wynikają z niewłaściwych procedur oraz zabezpieczeń. Również czynnik ludzki ma znaczenie w kwestii przestępstw pracowniczych, przestępstw menadżerskich, korupcji czy nadużyć. Przeanalizujemy wrażliwe punkty w których mogą wystąpić nadużycia, korupcja i szpiegostwo gospodarcze tak aby zapobiegać prewencyjnie niż naprawiać błędy po szkodzie. Przeprowadzamy szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników. 

Naszym klientom proponujemy dwa etapy Audytu Bezpieczeństwa: 

 • Audyt Śledczy- kontrola procesów i procedur pod względem potencjalnych oraz faktycznych nadużyć w celu oceny ryzyka
 • Wywiad Dochodzeniowo- Operacyjny pod przykryciem w tym obserwacja bez kontaktu z figurantami, prowokacja operacyjna oraz wejście pod legendą w odpowiednie struktury pracownicze dla pozyskania informacji operacyjnych np. zintegrowanie się z pracownikami ochrony w celu zbadania jakości pracy oraz stosowania procedur bezpieczeństwa pod legendą nowego pracownika ochrony,
 • Część oficjalna czyli bezpośrednie rozpytanie pracowników z konkretnych działów przedsiębiorstwa oraz analiza procedur i stosowanych w firmie środków technicznych;
 • Loss Prevention (pol. zapobieganie stratom) – metodyka polegająca na podejmowaniu efektywnych działań procesowych, które zmierzają do eliminowania przyczyn zjawisk niepożądanych, prowadzących do powstawania strat oraz zwalczania ich skutków w pieniądzach, wydajności lub procesach.

Po zakończeniu Audytu bezpieczeństwa otrzymają Państwo szczegółowy raport wraz z materiałem dowodowym pozyskanym operacyjnie. Raport zawiera dane na temat wykrytych błędów i zagrożeń oraz potencjalnych zagrożeń mogących wyniknąć z nieprawidłowych procesów, procedur czy braku odpowiednich zabezpieczeń. 

Wycena usługi uzależniona jest od zakresu naszych działań oraz czasu pracy poświęconego na rzecz Zleceniodawcy. Bierzemy również pod uwagę użyte w pracy środki techniczne oraz logistyczne.

W skład naszych Zespołów Audytowych, wchodzą dedykowani do konkretnego postępowania specjaliści. Są to doświadczeni zawodowo, wykształceni kierunkowo Audytorzy i Detektywi. Poszczególni Audytorzy oraz Śledczy dobierani są zgodnie ze swoim doświadczeniem zawodowym i predyspozycjami. Jest to zgodne z wymogami Instytutu Audytorów Wewnętrznych które określają- Aby wykonywać zawód audytora, należy posiadać wykształcenie wyższe, najlepiej magisterskie lub minimum licencjat oraz doświadczenie w audytowanej dziedzinie.

Jesteśmy Członkiem INSTYTUTU AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH IIA POLSKA

PARTNERZY STRATEGICZNI

Szkolenia dla pracowników- Nadużycia i Etyka w Biznesie

 

Przykłady tematów szkoleń w naszej ofercie: 

 • Czynnik Ludzki, prewencja, controlling
 • Dobre praktyki, Etyka w przedsiębiorstwie
 • Antykorupcja, Polityka Antykorupcyjna
 • Sygnaliści, Whistleblowing
 • Przestępstwa Menadżerskie
 • Przestępstwa Pracownicze
 • Związki pracownicze o charakterze przestępczym
 • Nieuczciwa konkurencja Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 • Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
 • Szpiegostwo Gospodarcze, Tajemnica przedsiębiorstwa, Ochrona technologii i znaku towarowego
 • Przestępstwa chorobowe,
 • Przestępstwa ubezpieczeniowe

Bezpieczeństwo Biznesu