Wspieramy przedsiębiorstwa i biznes w przeciwdziałaniu nadużyciom wewnątrz organizacji. Zwalczamy przestępstwa pracownicze w tym korupcję. Prowadzimy dochodzenia w sprawie nadużyć, zaniedbań oraz działalności przestępczej w sektorze prywatnym. Możesz wspólnie z nami pomagać w likwidowaniu wszelkich zagrożeń i nadużyć w różnego rodzaju przedsiębiorstwach i organizacjach.

Pomożemy Państwu zrozumieć jak ważną rolę w organizacji posiada Sygnalista. Przeszkolimy kadrę w zakresie Whistleblowingu. Wdrożymy procedury przekazywania informacji o wszelkiej wrogiej działalności na szkodę przedsiębiorstwa zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 26 listopada 2019 roku. Wszelkie proponowane przez nas rozwiązania zapewniają Sygnalistom pełne bezpieczeństwo oraz ochronę:

 1. Tworzymy kanały bezpiecznej dystrybucji informacji
 2. Wdrażamy procedury realnej ochrony Sygnalistów
 3. Prowadzimy przyjmowanie zgłoszeń- Compliance Officer
 4. Weryfikujemy informacje szczątkowe
 5. Prowadzimy szkolenia w zakresie Whistleblowingu

Whistleblowing cieszy się coraz większą popularnością, a oznacza specyficzną formę przekazywania informacji o popełnionych w przedsiębiorstwie nadużyciach. Zatrudnieni w tym celu Sygnaliści mają za zadanie informować przełożonych o szeroko rozumianej nieuczciwości występującej wśród zatrudnionych pracowników.

Przypominamy o obowiązku wdrażaniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa z dnia 26 listopada 2019 roku. Dyrektywa nakłada na każdą organizację zatrudniającą co najmniej 250 pracowników, obowiązek wdrożenia narzędzi umożliwiających sygnalizowanie wewnętrznych nieprawidłowości. Regulacje, które wśród osób pracujących w obszarze compliance potocznie nazywane są dyrektywą o ochronie sygnalistów, zobowiązują przedsiębiorców do stworzenia wewnętrznych procesów i procedur w zakresie bezpieczeństwa sygnalistów.

 

PARTNERZY STRATEGICZNI

Szkolenia dla pracowników- Nadużycia i Etyka w Biznesie

 

Przykłady tematów szkoleń w naszej ofercie: 

 • Czynnik Ludzki, prewencja, controlling
 • Dobre praktyki, Etyka w przedsiębiorstwie
 • Antykorupcja, Polityka Antykorupcyjna
 • Sygnaliści, Whistleblowing
 • Przestępstwa Menadżerskie
 • Przestępstwa Pracownicze
 • Związki pracownicze o charakterze przestępczym
 • Nieuczciwa konkurencja Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 • Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
 • Szpiegostwo Gospodarcze, Tajemnica przedsiębiorstwa, Ochrona technologii i znaku towarowego
 • Przestępstwa chorobowe,
 • Przestępstwa ubezpieczeniowe

Bezpieczeństwo Biznesu