"Ufaj ale sprawdzaj"  mgr Detektyw Michał Sokołowski.

Proponujemy wdrożenie działań nadzorczych i doradczych Compilance w ramach outsourcingu zewnętrznego. Zakres obowiązków w ramach usługi to przede wszystkim uporządkowanie, monitoring, kontrola i przewidywanie ryzyka w firmie. Praca Compliance Officera powiązana jest z audytem, kontrolingiem oraz zarządzaniem ryzykiem co pełni dla tych obszarów funkcję wparcia. Zastosowanie ma tu również System Zarządzania Antykorupcyjnego zgodny z wymaganiami normy ISO 37001:2016. 

W ramach outsourcingu Compilance Officera wdrażamy działania prewencyjne, bezpośrednie oraz naprawcze: 

  • Identyfikacja i ocena ryzyka oraz Audyt Śledczy
  • Doradztwo, couching, szkolenia
  • Weryfikacja i wdrażanie procedur
  • Zarządzanie ryzykiem oraz środki zaradcze
  • Wdrożenie systemu dla Sygnalistów
  • Przyjmowanie zgłoszeń od Sygnalistów
  • Weryfikacja informacji szczątkowych
  • Procedury antykorupcyjne i zapobiegające nadużyciom

Czas trwania współpracy zależny jest od konkretnego projektu: 

  • jednorazowa współpraca docelowa na czas trwania projektu
  • stała współpraca doradcza, kontraktowa w ramach abonamentu
PARTNERZY STRATEGICZNI